Tiếng Nhật Higoi.net

Học tiếng Nhật HIGOI
Nhân đôi thu nhập!

Học tiếng Nhật không khó, mọi thứ đã có HIGOI lo...!

Phát triển kỹ năng tiếng Nhật

Lấy các chứng chỉ tiếng Nhật

Học tiếng Nhật để đi Xuất Khẩu Lao Động

Chia sẻ kiến thức - Văn hóa Nhật Bản

Học Tiếng Nhật cùng Higoi!

35 khóa học

Lớp HG151 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt

Lớp HG152 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2,T4,T6 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt

Lớp HG153 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2 đến T6 (Sáng) – HN, HCM (KTX)

42 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt

Lớp HG154 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2 đến T6 (Chiều) – HN, HCM (KTX)

42 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt

Lớp HG251 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt

Lớp HG252 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T2,T4,T6 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt

Lớp HG141 OFFLINE: Sơ cấp – N5 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

50 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dậy lại miễn phí nếu thi trượt
Featured

Lớp HG141 OFFLINE: Trung cấp – N4 – T3,T5,T7 (Tối) – HN

50 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dạy lại miễn phí nếu thi trượt

Lớp HG143 OFFLINE: Trung cấp – N4 – T2,T3,T4,T5,T6,T7 (Sáng) – HN&TPHCM

Trung cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dạy lại miễn phí nếu thi trượt

Lớp HG144 OFFLINE: Trung cấp – N4 – T2,T3,T4,T5,T6,T7 (Chiều) – HN&TPHCM

50 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dạy lại miễn phí nếu thi trượt

Lớp HG241 OFFLINE: Trung cấp – N4 – T3,T5,T7 (Tối) –TPHCM

50 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dạy lại miễn phí nếu thi trượt

Lớp HG242 OFFLINE: Trung cấp – N4 – T2,T4,T6 (Tối) –TPHCM

50 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dạy lại miễn phí nếu thi trượt
13 khóa học

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Cho người mới bắt đầu – N5

170 tiết học
Sơ cấp
What you'll learn
Nắm vững kiến thức của N5
Toàn bộ cấu trúc ngữ pháp trong 25 bài Mina no Nihongo
800 từ vựng tiếng Nhật
Hơn 100 chữ Kanji làm tiền đề vững chắc để học lên các trình độ cao hơn

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N4

170 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Nắm vững kiến thức của N4: toàn bộ cấu trúc ngữ pháp trong 50 bài Mina no Nihongo và khoảng 1500 từ vựng, hơn 300 chữ Kanji làm bước đệm vững chắc để học lên các trình độ cao hơn.
Học toàn diện 05 kỹ năng quan trọng giúp bạn chinh phục JLPT với số điểm cao nhất: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu, Kanji.
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm bài thi cùng chiến thuật khoanh đúng, khoanh trúng từ sensei >> nắm chắc 120+ điểm JLPT
Tích hợp luyện JLPT + luyện Kaiwa lưu loát chuẩn Nhật cùng giáo viên bản xứ

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N3 – Lớp khởi đầu

170 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 150 cấu trúc ngữ pháp và hơn 1000 từ vựng.

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N3 – Lớp nhắc lại kiến thức

170 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Tăng khả năng giao tiếp với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N3 – Lớp luyện đề

170 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Đọc được các bài báo đơn giản trên các trang tin tức Nhật.

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp khởi đầu

170 tiết học
Cao cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 1000 chữ Hán, 2000 – 3000 từ vựng và nắm được hầu hết các mẫu ngữ pháp phổ biến.

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp nhắc lại kiến thức

170 tiết học
Cao cấp
What you'll learn
Giao tiếp thành thạo với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp luyện đề

170 tiết học
Cao cấp
What you'll learn
Đọc, dịch được các sách báo hoặc xem phim ngôn ngữ Nhật. ­  

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N4 – Học Online ( nhóm dưới 5 người)

25 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Nắm vững kiến thức của N4: toàn bộ cấu trúc ngữ pháp trong 50 bài Mina no Nihongo và khoảng 1500 từ vựng, hơn 300 chữ Kanji làm bước đệm vững chắc để học lên các trình độ cao hơn.
Học toàn diện 05 kỹ năng quan trọng giúp bạn chinh phục JLPT với số điểm cao nhất: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu, Kanji.
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm bài thi cùng chiến thuật khoanh đúng, khoanh trúng từ sensei >> nắm chắc 120+ điểm JLPT
Tích hợp luyện JLPT + luyện Kaiwa lưu loát chuẩn Nhật cùng giáo viên bản xứ

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N3 – Học Online ( nhóm dưới 5 người)

20 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Nắm vững kiến thức của N3: toàn bộ cấu trúc ngữ pháp trong 50 bài Mina no Nihongo và khoảng 1500 từ vựng, hơn 300 chữ Kanji làm bước đệm vững chắc để học lên các trình độ cao hơn.
Học toàn diện 05 kỹ năng quan trọng giúp bạn chinh phục JLPT với số điểm cao nhất: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu, Kanji.
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm bài thi cùng chiến thuật khoanh đúng, khoanh trúng từ sensei >> nắm chắc 120+ điểm JLPT
Tích hợp luyện JLPT + luyện Kaiwa lưu loát chuẩn Nhật cùng giáo viên bản xứ

Những câu hỏi thường gặp

Đội ngũ sensei tại TiengnhatHigoi.net?

Đội ngũ giáo viên có trình độ N2-N1 và kinh nghiệm 2 năm giảng dạy trở lên là một nhân tố quan trọng trong việc tạo nên sự thành công trong chất lượng đào tạo tại Tiếng Nhật Higoi.

Giấy chứng nhận của Tiếng Nhật Higoi?

Tiếng Nhật Higoi luôn tự hào với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, đội ngũ của tiếng Nhật Higoi vẫn luôn tràn đầy năng lượng với tâm huyết và niềm say mê giáo dục tri thức

Tôi có thể tự học tiếng Nhật được không?

Với hệ thống bài viết được chia sẻ công phu trên Tiếng Nhật Higoi.net, nếu chăm chỉ chắc chắn các bạn có thể tự học và học giỏi tiếng Nhật.

Tiếng Nhật Higoi có giáo viên người Nhật không?

Tiếng Nhật Higoi tự hào với đội ngũ giáo viên người Nhật Bản tận tâm, có chuyên môn cao và kỹ năng sư phậm cực tốt! 

Học Online bất cứ khi nào!

Các bạn có thể học Online cùng Tiếng Nhật Higoi bất cứ lúc nào!!!

Chia sẻ kiến thức Tự Học Tiếng Nhật

0949006126
Liên Hệ