Tiếng Nhật cao cấp khóa học

Most popular
Trending

Tất cả Tiếng Nhật cao cấp khóa học

16 khóa học
Xem dạng
Trung cấp

Luyện Kaiwa: Khoá dạy viết thư trong kinh doanh (1 kèm 1) – Học Off ( lớp 10 -20 người)

Thông tin lớp Lộ trình học bài bản Lộ trình …

6.300.000

Trung cấp

Luyện Kaiwa: Giao tiếp trong kinh doanh (1 kèm 1) – Học Off ( lớp 10 -20 người)

Thông tin lớp Lộ trình học bài bản Lộ trình …

6.300.000

Trung cấp

Luyện Kaiwa: Giao tiếp trong công sở (1 kèm 1) – Học Off ( lớp 10 -20 người)

Thông tin lớp Lộ trình học bài bản Lộ trình …

7.000.000

Trung cấp

Luyện Kaiwa: Khoá dạy viết thư trong kinh doanh (1 kèm 1) – Học Online ( nhóm dưới 5 người)

Giảng viên hàng đầu Tại khoá học này các bạn …

5.000.000

Trung cấp

Luyện Kaiwa: Các khoá học nâng cao (1 kèm 1) – Học Online ( nhóm dưới 5 người)

Giảng viên hàng đầu Tại khoá học này các bạn …

5.000.000

Trung cấp

Luyện Kaiwa: Giao tiếp trong kinh doanh (1 kèm 1) – Học Online ( nhóm dưới 5 người)

Giảng viên hàng đầu Tại khoá học này các bạn …

5.000.000

Trung cấp

Luyện Kaiwa: Giao tiếp trong công sở (1 kèm 1) – Học Online ( nhóm dưới 5 người)

Giảng viên hàng đầu Tại khoá học này các bạn …

5.000.000

Trung cấp

Lớp HGN23 OFFLINE: Cao cấp – N2 – T7,CN(Sáng) – HN

Giành cho người muốn đỗ kỳ thi N2 …

10.000.000

Lớp HGN23 OFFLINE: Cao cấp – N2 – T7,CN(Sáng) – HN

25 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
CAM KẾT 100% tỷ lệ thi đỗ JLPT điểm số cao
MIỄN PHÍ thi thử và chữa đề tại trung tâm HIGOI.
HỌC LẠI chỉ mất 50% học phí
XẾP LỊCH, ĐỔI LỊCH học bù cho học viên nếu bận buổi học nào không đến được.
BẢO LƯU khóa học trong thời gian 3 tháng nếu bạn đã đăng ký nhưng chưa thể đi học ngay được.
HỖ TRỢ giải đáp tận tình mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề trong học tập cũng như du học Nhật Bản.
Trung cấp

Lớp HGN22 OFFLINE: Cao cấp – N2 – T3,T5,T7(Tối) – HN&TP.HCM

Giao tiếp thành thạo với người Nhật trong công việc …

12.000.000

Lớp HGN22 OFFLINE: Cao cấp – N2 – T3,T5,T7(Tối) – HN&TP.HCM

28 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
CAM KẾT 100% tỷ lệ thi đỗ JLPT điểm số cao
→ MIỄN PHÍ thi thử và chữa đề tại trung tâm HIGOI.
→ HỌC LẠI chỉ mất 50% học phí
→ XẾP LỊCH, ĐỔI LỊCH học bù cho học viên nếu bận buổi học nào không đến được.
→ BẢO LƯU khóa học trong thời gian 3 tháng nếu bạn đã đăng ký nhưng chưa thể đi học ngay được.
→ HỖ TRỢ giải đáp tận tình mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề trong học tập cũng như du học Nhật Bản.
Trung cấp

Lớp HGN21 OFFLINE: Cao cấp – N2 – T2,T4,T6(Tối) – HN&TP.HCM

Thông thạo khoảng 1000 chữ Hán, 2000 – 3000 từ …

15.000.000

Lớp HGN21 OFFLINE: Cao cấp – N2 – T2,T4,T6(Tối) – HN&TP.HCM

40 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
CAM KẾT 100% tỷ lệ thi đỗ JLPT điểm số cao
→ MIỄN PHÍ thi thử và chữa đề tại trung tâm HIGOI.
→ HỌC LẠI chỉ mất 50% học phí
→ XẾP LỊCH, ĐỔI LỊCH học bù cho học viên nếu bận buổi học nào không đến được.
→ BẢO LƯU khóa học trong thời gian 3 tháng nếu bạn đã đăng ký nhưng chưa thể đi học ngay được.
→ HỖ TRỢ giải đáp tận tình mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề trong học tập cũng như du học Nhật Bản.
Cao cấp

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp luyện đề

Đọc, dịch được các sách báo hoặc xem phim ngôn …

3.000.000

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp luyện đề

170 tiết học
Cao cấp
What you'll learn
Đọc, dịch được các sách báo hoặc xem phim ngôn ngữ Nhật. ­  
Cao cấp

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp nhắc lại kiến thức

Giao tiếp thành thạo với người Nhật trong công việc …

3.000.000

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp nhắc lại kiến thức

170 tiết học
Cao cấp
What you'll learn
Giao tiếp thành thạo với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
Cao cấp

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp khởi đầu

Thông thạo khoảng 1000 chữ Hán, 2000 – 3000 từ …

5.000.000

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp khởi đầu

170 tiết học
Cao cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 1000 chữ Hán, 2000 – 3000 từ vựng và nắm được hầu hết các mẫu ngữ pháp phổ biến.
0949006126
Liên Hệ