Tiếng Nhật trung cấp khóa học

Most popular
Trending

Tất cả Tiếng Nhật trung cấp khóa học

22 khóa học
Xem dạng
Trung cấp

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N3 – Học off nhóm đk 3 người trở lên ( giảm 10%) – HN&TPHCM

Nắm vững kiến thức của N3: toàn bộ cấu trúc …

6.300.000

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N3 – Học off nhóm đk 3 người trở lên ( giảm 10%) – HN&TPHCM

20 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Nắm vững kiến thức của N3: toàn bộ cấu trúc ngữ pháp trong 50 bài Mina no Nihongo và khoảng 1500 từ vựng, hơn 300 chữ Kanji làm bước đệm vững chắc để học lên các trình độ cao hơn.
Học toàn diện 05 kỹ năng quan trọng giúp bạn chinh phục JLPT với số điểm cao nhất: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu, Kanji.
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm bài thi cùng chiến thuật khoanh đúng, khoanh trúng từ sensei >> nắm chắc 120+ điểm JLPT
Tích hợp luyện JLPT + luyện Kaiwa lưu loát chuẩn Nhật cùng giáo viên bản xứ
Trung cấp

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N4 – Học off nhóm đk 3 người trở lên ( giảm 10%)– HN&TPHCM

Thông tin lớp Lộ trình học bài bản Lộ trình …

2.700.000

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N4 – Học off nhóm đk 3 người trở lên ( giảm 10%)– HN&TPHCM

25 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dạy lại miễn phí nếu thi trượt
Trung cấp

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N3 – Học Off ( lớp 10 -20 người) – HN&TPHCM

Nắm vững kiến thức của N3: toàn bộ cấu trúc …

7.000.000

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N3 – Học Off ( lớp 10 -20 người) – HN&TPHCM

20 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Nắm vững kiến thức của N3: toàn bộ cấu trúc ngữ pháp trong 50 bài Mina no Nihongo và khoảng 1500 từ vựng, hơn 300 chữ Kanji làm bước đệm vững chắc để học lên các trình độ cao hơn.
Học toàn diện 05 kỹ năng quan trọng giúp bạn chinh phục JLPT với số điểm cao nhất: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu, Kanji.
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm bài thi cùng chiến thuật khoanh đúng, khoanh trúng từ sensei >> nắm chắc 120+ điểm JLPT
Tích hợp luyện JLPT + luyện Kaiwa lưu loát chuẩn Nhật cùng giáo viên bản xứ
Trung cấp

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N4 – Học Off ( lớp 10 -20 người) – HN&TPHCM

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

3.000.000

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N4 – Học Off ( lớp 10 -20 người) – HN&TPHCM

25 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dạy lại miễn phí nếu thi trượt
Trung cấp

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N3 – Học Online ( nhóm dưới 5 người)

Nắm vững kiến thức của N3: toàn bộ cấu trúc …

5.000.000

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N3 – Học Online ( nhóm dưới 5 người)

20 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Nắm vững kiến thức của N3: toàn bộ cấu trúc ngữ pháp trong 50 bài Mina no Nihongo và khoảng 1500 từ vựng, hơn 300 chữ Kanji làm bước đệm vững chắc để học lên các trình độ cao hơn.
Học toàn diện 05 kỹ năng quan trọng giúp bạn chinh phục JLPT với số điểm cao nhất: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu, Kanji.
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm bài thi cùng chiến thuật khoanh đúng, khoanh trúng từ sensei >> nắm chắc 120+ điểm JLPT
Tích hợp luyện JLPT + luyện Kaiwa lưu loát chuẩn Nhật cùng giáo viên bản xứ
Trung cấp

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N4 – Học Online ( nhóm dưới 5 người)

Nắm vững kiến thức của N4: toàn bộ cấu trúc …

2.500.000

Luyện Kaiwa: Trung cấp – N4 – Học Online ( nhóm dưới 5 người)

25 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Nắm vững kiến thức của N4: toàn bộ cấu trúc ngữ pháp trong 50 bài Mina no Nihongo và khoảng 1500 từ vựng, hơn 300 chữ Kanji làm bước đệm vững chắc để học lên các trình độ cao hơn.
Học toàn diện 05 kỹ năng quan trọng giúp bạn chinh phục JLPT với số điểm cao nhất: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu, Kanji.
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm bài thi cùng chiến thuật khoanh đúng, khoanh trúng từ sensei >> nắm chắc 120+ điểm JLPT
Tích hợp luyện JLPT + luyện Kaiwa lưu loát chuẩn Nhật cùng giáo viên bản xứ
Trung cấp

Lớp HGN32CD OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – TP.HCM

Dành cho học viên đã hoàn thành xong kiến thức …

10.000.000

Lớp HGN32CD OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – TP.HCM

20 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 150 cấu trúc ngữ pháp và hơn 1000 từ vựng
Giao tiếp thông thường được với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày
Tỷ lệ đỗ visa du học cao.
Đủ điều kiện tối thiểu để làm việc tại các công ty Nhật Bản.
Đạt thu nhập cao khi có chứng chỉ N3 JLPT từ 15 – 20 triệu
Trung cấp

Lớp HGN31CD OFFLINE: Trung cấp – N3 – T2,T4,T6(Chiều) – HN

Dành cho học viên đã hoàn thành xong kiến thức …

10.000.000

Lớp HGN31CD OFFLINE: Trung cấp – N3 – T2,T4,T6(Chiều) – HN

20 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 150 cấu trúc ngữ pháp và hơn 1000 từ vựng
Giao tiếp thông thường được với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày
Tỷ lệ đỗ visa du học cao.
Đủ điều kiện tối thiểu để làm việc tại các công ty Nhật Bản.
Đạt thu nhập cao khi có chứng chỉ N3 JLPT từ 15 – 20 triệu
Trung cấp

Lớp HGN3CD OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – HN

Dành cho học viên đã hoàn thành xong kiến thức …

10.000.000

Lớp HGN3CD OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – HN

20 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 150 cấu trúc ngữ pháp và hơn 1000 từ vựng
Giao tiếp thông thường được với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày
Tỷ lệ đỗ visa du học cao.
Đủ điều kiện tối thiểu để làm việc tại các công ty Nhật Bản.
Đạt thu nhập cao khi có chứng chỉ N3 JLPT từ 15 – 20 triệu
Trung cấp

Lớp HGNC32 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – HN

Tổng hợp toàn bộ kiến thức N3 BẮT ĐẦU + …

10.000.000

Lớp HGNC32 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – HN

28 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 150 cấu trúc ngữ pháp và hơn 1000 từ vựng
Giao tiếp thông thường được với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày
Tỷ lệ đỗ visa du học cao.
Đủ điều kiện tối thiểu để làm việc tại các công ty Nhật Bản.
Đạt thu nhập cao khi có chứng chỉ N3 JLPT từ 15 – 20 triệu
Trung cấp

Lớp HGNC31 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T2,T4,T6(Chiều) – HN

Tổng hợp toàn bộ kiến thức N3 BẮT ĐẦU + …

10.000.000

Lớp HGNC31 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T2,T4,T6(Chiều) – HN

28 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 150 cấu trúc ngữ pháp và hơn 1000 từ vựng
Giao tiếp thông thường được với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày
Tỷ lệ đỗ visa du học cao.
Đủ điều kiện tối thiểu để làm việc tại các công ty Nhật Bản.
Đạt thu nhập cao khi có chứng chỉ N3 JLPT từ 15 – 20 triệu
Trung cấp

Lớp HGNC3 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – HN

Tổng hợp toàn bộ kiến thức N3 BẮT ĐẦU + …

10.000.000

Lớp HGNC3 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – HN

28 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 150 cấu trúc ngữ pháp và hơn 1000 từ vựng
Giao tiếp thông thường được với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày
Tỷ lệ đỗ visa du học cao.
Đủ điều kiện tối thiểu để làm việc tại các công ty Nhật Bản.
Đạt thu nhập cao khi có chứng chỉ N3 JLPT từ 15 – 20 triệu
Trung cấp

Lớp HGN32 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – TP.HCM

Học đầy đủ kiến thức của N3 theo các kỹ …

18.000.000

Lớp HGN32 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – TP.HCM

45 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Học đầy đủ kiến thức của N3 theo các kỹ năng. Từ vựng (bao gồm cả Hán tự), ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu.
Học theo kỹ năng nhằm đẩy mạnh tốc độ, giúp học viên có thể cọ sát nhiều với các dạng câu hỏi trong đề thi, có thể đạt kết quả cao trong thời gian học tập
Làm quen với các phương thức giải quyết bài tập theo định dạng JLPT.
Trung cấp

Lớp HGN31 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T2,T4,T6(Tối) – HN

Học đầy đủ kiến thức của N3 theo các kỹ …

18.000.000

Lớp HGN31 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T2,T4,T6(Tối) – HN

50 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Học đầy đủ kiến thức của N3 theo các kỹ năng. Từ vựng (bao gồm cả Hán tự), ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu.
Học theo kỹ năng nhằm đẩy mạnh tốc độ, giúp học viên có thể cọ sát nhiều với các dạng câu hỏi trong đề thi, có thể đạt kết quả cao trong thời gian học tập
Làm quen với các phương thức giải quyết bài tập theo định dạng JLPT.
Trung cấp

Lớp HGN3 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – HN

Học đầy đủ kiến thức của N3 theo các kỹ …

18.000.000

Lớp HGN3 OFFLINE: Trung cấp – N3 – T3,T5,T7(Tối) – HN

45 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Học đầy đủ kiến thức của N3 theo các kỹ năng. Từ vựng (bao gồm cả Hán tự), ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu.
Học theo kỹ năng nhằm đẩy mạnh tốc độ, giúp học viên có thể cọ sát nhiều với các dạng câu hỏi trong đề thi, có thể đạt kết quả cao trong thời gian học tập
Làm quen với các phương thức giải quyết bài tập theo định dạng JLPT.
Trung cấp

Lớp HG242 OFFLINE: Trung cấp – N4 – T2,T4,T6 (Tối) –TPHCM

Cam kết đầu ra Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng …

10.000.000

Lớp HG242 OFFLINE: Trung cấp – N4 – T2,T4,T6 (Tối) –TPHCM

50 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Cam kết đầu ra
Hoàn thiện đầy đủ 5 kỹ năng nghe nói, đọc, viết, Kanji
Cam kết thi đỗ bằng được JLPT
Được dạy lại miễn phí nếu thi trượt
0949006126
Liên Hệ