N2 khóa học

3 khóa học
Xem dạng
Cao cấp

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp luyện đề

Đọc, dịch được các sách báo hoặc xem phim ngôn …

3.000.000

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp luyện đề

170 tiết học
Cao cấp
What you'll learn
Đọc, dịch được các sách báo hoặc xem phim ngôn ngữ Nhật. ­  
Cao cấp

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp nhắc lại kiến thức

Giao tiếp thành thạo với người Nhật trong công việc …

3.000.000

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp nhắc lại kiến thức

170 tiết học
Cao cấp
What you'll learn
Giao tiếp thành thạo với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
Cao cấp

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp khởi đầu

Thông thạo khoảng 1000 chữ Hán, 2000 – 3000 từ …

5.000.000

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N2 – Lớp khởi đầu

170 tiết học
Cao cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 1000 chữ Hán, 2000 – 3000 từ vựng và nắm được hầu hết các mẫu ngữ pháp phổ biến.
0949006126
Liên Hệ