N3 khóa học

3 khóa học
Xem dạng
Trung cấp

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N3 – Lớp luyện đề

Đọc được các bài báo đơn giản trên các trang …

3.000.000

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N3 – Lớp luyện đề

170 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Đọc được các bài báo đơn giản trên các trang tin tức Nhật.
Trung cấp

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N3 – Lớp nhắc lại kiến thức

Tăng khả năng giao tiếp với người Nhật trong công …

3.000.000

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N3 – Lớp nhắc lại kiến thức

170 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Tăng khả năng giao tiếp với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
Trung cấp

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N3 – Lớp khởi đầu

Thông thạo khoảng 150 cấu trúc ngữ pháp và hơn …

5.000.000

Khóa học tiếng Nhật ONLINE: Trung cấp – N3 – Lớp khởi đầu

170 tiết học
Trung cấp
What you'll learn
Thông thạo khoảng 150 cấu trúc ngữ pháp và hơn 1000 từ vựng.
0949006126
Liên Hệ